• Нараства броят на фишинг атаките онлайн - как потребителите да защитят личните си данни

  Нараства броят на фишинг атаките онлайн - как потребителите да защитят личните си данни

  Европейската комисия (ЕК) призова гражданите да бъдат внимателни при въвеждането на личните си данни в онлайн платформи и сайтове.

  Нараства броят на фишинг атаките онлайн - как потребителите да защитят личните си данни

  Със зачестяването на фишинг атаките в Интернет и множеството засегнати от тях потребители, Европейската комисия (ЕК) призова гражданите да бъдат внимателни при въвеждането на личните си данни в онлайн платформи и сайтове. Все повече киберпрестъпници използват приканващи техники или фалшиви профили на институции, за да достигнат до личните данни на потребителите с цел злоупотреба.

  Ето защо ЕК създаде кампания за повишаване на информираността на гражданите относно защитата на техните данни в онлайн пространството. Кампанията е под надслов „Твоето бъдеще. Твоят избор“ и посочва на потребителите по какъв начин биха могли да ограничат атаките върху своята лична информация.

  Благодарение на въвеждането на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) съществува по-строга регламентация за компаниите във връзка с използваните от тях данни, тяхното изискване и съхранение. Според ЕК гражданите биха могли да контролират начините, по които организациите се отнасят с личната им информация. За тази цел, потребителите трябва да са запознати със следните детайли при въвеждането на своите данни в Интернет:

  1.Ако администраторите на онлайн страници поискат съгласие за обработка на информация, то задължително трябва да бъде безплатно, конкретно и информирано. Общите условия без конкретни параметри или предварително маркираните полета за съгласяване с тях не се считат като стандарт и следва да бъдат докладвани.

  2. Потребителите могат да оттеглят съгласието си ако променят решението си данните им да бъдат обработвани. Това следва да бъде указано и достъпно за всички граждани, използващи услуги онлайн.

  3. Всички потребители следва да получават достъп до личните си данни, които организациите съхраняват за тях. При установено нарушение, гражданите на ЕС имат право да докладват на компетентните органи.

  4. В някои от случаите има възможност за преносимост на данни, когато например се сменя доставчика на услуги.

  5. Информация за предпочитанията на потребителите се натрупва в профил, който може да бъде използван за насочване на реклами към тях. Хората, използващи услуги онлайн, трябва да имат свободен избор дали данните им за контакт да бъдат използвани за маркетингови цели. Това става чрез изрично съгласие от потребителите. При изпращане на рекламни съобщения до личните профили без дадено разрешение, ползващите онлайн услуги могат да се обърнат за съдействие към конкретния компетентен орган.

  Правилата в ЕС дават избор и механизъм на потребителите да се възползват от правата си. Повече информация за начините за обработване на лични данни може да бъде намерена на тази интернет страница.

  А като част от кампанията „Твоето бъдеще. Твоят избор“ Комисията предлага информационно видео по темата за личните данни в интернет: EC AV PORTAL (europa.eu).

   

  Относно новия дневен ред на ЕС за потребителите

  Програмата излага дългосрочна визия и въвежда конкретни действия за защита на потребителите, като им дава възможност да играят активна роля в процеса. Новата програма съдържа пет ключови области, които се фокусират върху действията, които ЕС ще предприеме до 2025 г. за защита на европейските потребители. Това са:

  1. Устойчив преход: овластяване на потребителите да играят активна роля

  2. Дигитална трансформация: осигуряване на защита на потребителите както онлайн, така и офлайн

  3. Ефективно правоприлагане и правна защита: осигуряване на пълна защита върху правата на потребителите

  4. Уязвимост на потребителите: засилване на информираността на потребителите, посрещане на нуждите на различни групи от тях

  5. Защита на потребителите в глобален контекст: насърчаване на защитата на потребителите на високо равнище в чужбина

   

  Повече информация можете да намерите на: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/consumer-strategy_en.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  5.00