• ЕК одобри държавна помощ в размер на 72 млн. лева за подкрепа на българските земеделци

  ЕК одобри държавна помощ в размер на 72 млн. лева за подкрепа на българските земеделци

  Страната ни изпрати официалната нотификация към Комисията на 8 октомври 2021 г.

  ЕК одобри държавна помощ в размер на 72 млн. лева за подкрепа на българските земеделци

  Европейската комисия одобри нотифицираната държавна помощ с бюджет 72 млн. лева за подкрепа на българските земеделци. Със средствата ще бъдат подпомогнати близо 50 хиляди стопани от секторите „Животновъдство“, „Растениевъдство“ и „Пчеларство“.

  Стопаните, които отглеждат едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, както и производителите на плодове и зеленчуци, ще бъдат компенсирани заради кризата, породена от COVID-19. Със средствата ще се подпомогнат най-чувствителните сектори за преодоляване на икономическите последици от пандемията и за осигуряване на ликвидност на земеделските стопанства.

  Схемата за държавна помощ е разработена на основание на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.

  Страната ни изпрати официалната нотификация към Комисията на 8 октомври 2021 г.

  Предстои до края на седмицата да бъде взето решение от УС на ДФ „Земеделие“ за утвърждаване на указанията за прилагане на помощта.

  български земеделци европейска комисия кризата Covid-19 businessnews.bg

  Оценка на новината

  0