• Пчеларите подават заявления за плащане по Националната програма до 15 август

  Пчеларите подават заявления за плащане по Националната програма до 15 август

  Пчеларите могат да използват кредит с 3% лихва, за да реализират одобрените инвестиции по Националната програма за пчеларство

  Пчеларите подават заявления за плащане по Националната програма до 15 август

  Пчеларите, изпълнили договорите си от Националната програма по пчеларство 2017-2019 г., могат да подават заявления за плащане до 15 август. Документите се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“по пет от мерките на програмата – А, Б, В, Г и Д.

  Пчеларите могат да заявят плащане за всяка една дейност от Националната програма, която са се ангажирали да изпълнят. За да получат финансиране, те трябва да имат валидна регистрация като земеделски стопани и да са подали актуална информация в регистъра на пчелините на Българската агенция за безопасност на храните.

  Подадените заявления за плащане подлежат както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора. Кандидатите по Пчеларската програма трябва да са  извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която са кандидатствали.

  Финансовата помощ по Пчеларската програма се изплаща до 45 дни от приемането на заявленията. Условие за получаването й е кандидатите да са изпълнили стриктно инвестициите, за които имат сключен договор с фонд „Земеделие“.

  И тази година Държавен фонд "Земеделие" дава възможност за реализиране на одобрените инвестиции по Националната програма по пчеларство чрез кредит, който се отпуска при годишна лихва от 3%. Крайният срок за кандидатстване за кредит е 15 юли 2019 г.

  плащане Национална програма по пчеларство

  Оценка на новината

  0