• Земеделците получиха над 43.6 млн. лева по НАТУРА 2000

  Земеделците получиха над 43.6 млн. лева по НАТУРА 2000

  Субсидиите постъпиха по сметките на 11 386 стопани  

  Земеделците получиха над 43.6 млн. лева по НАТУРА 2000

  Държавен фонд „Земеделие“ изплати 43.6 млн. лева по Натура 2000 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Субсидиите постъпиха по сметките на 11 386 земеделски стопани.

  Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014-2020 подпомага фермери със земи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, които спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона.

  Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на наложени ограничения за земеделски дейности.

  Държавен фонд Земеделие Натура 2000

  Оценка на новината

  0