• До 10 юни редакциите в заявленията за директни плащания са без санкция

  До 10 юни редакциите в заявленията за директни плащания са без санкция

  Земеделците могат да редактират заявленията си най-късно до 17 юни, но полагащите им се плащания се орязват с 1 % за всеки работен ден закъснение

  До 10 юни редакциите в заявленията за директни плащания са без санкция

  Земеделските стопани, които кандидатстват по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019, могат да редактират заявленията си до 10 юни, без да бъдат санкционирани. За това информират от Държавен фонд „Земеделие“.

  Съгласно обнародваната на 31 май 2019 г. Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, земеделските стопани имат възможност за редакции в подадените от тях заявления, в това число добавяне на схеми, мерки, парцели или животни без санкции до 10 юни включително.

  Бенефициентите могат да подават заявления или да извършват промени най-късно до 17 юни 2019 включително, като Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, намалява полагащите им се плащания с 1 % за всеки работен ден закъснение, напомнят от фонда.

  директни плащания

  Оценка на новината

  0