• Започна изплащането на субсидиите за биологично земеделие за 2018 г.

  Започна изплащането на субсидиите за биологично земеделие за 2018 г.

  Плащане са получили 2582 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“

  Започна изплащането на субсидиите за биологично земеделие за 2018 г.

  Държавен фонд „Земеделие“ е превел близо 34.5 млн. лв. по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от фонда. Плащане са получили 2582 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“ за Кампания 2018

  Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет.

  Стопаните, които имат в едно заявление комбинация от „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ или „Биологично пчеларство“, ще получат наведнъж пълния размер на субсидиите си след приключване на административните проверки по всички направления, за които са кандидатствали, информират от ДФ „Земеделие”.

  ДФ "Земеделие" субсидии държавен фонд "Земеделие"

  Оценка на новината

  0