• Животновъдите ще получат 26.3 млн. лева de minimis

  Животновъдите ще получат 26.3 млн. лева de minimis

  На подпомагане подлежат стопани, подали заявления за директни плащания за Кампания 2019 г., които са получили субсидии за 2018 година

  Животновъдите ще получат 26.3 млн. лева de minimis

  Държавен фонд „Земеделие” утвърди финансов ресурс от 26.3 млн. лв. помощ de minimis за животновъдите, отглеждащи крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Така бюджетът на фонда, предвиден за „Държавни помощи“, се увеличава от 145 млн. лв. на 171.3 млн. лв.

  На подпомагане подлежат стопани, подали заявления за директни плащания за Кампания 2019 г. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за Кампания 2018 г. по Схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) ПНДЖ1 или по ПНДЖ3. Фермерите трябва да имат:

  • най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.
  • от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018;
  • минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

        Подпомагането е разпределено както следва:

  • до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;
  • до 40 лв. за бивол до 250-то животно;
  • до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно;
  • до 20 лв. за бивол до 250-то до 500-то животно;
  • до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;
  • до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни. Фермерите следва да имат и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018;

  Предстои Държавен фонд „Земеделие”, съвместно със земеделското министерство, да изготви указания за предоставяне на помощта.

  Държавен фонд Земеделие помощ de minimis

  Оценка на новината

  0