• Над 106 700 земеделци кандидатстват за Кампания 2019

  Над 106 700 земеделци кандидатстват за Кампания 2019

  106 727 земеделски стопани подадоха заявления за Кампания 2019, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. На 17 юни приключи приемът на заявления по схемите за директни

  Над 106 700 земеделци кандидатстват за Кампания 2019

  106 727 земеделски стопани подадоха заявления за Кампания 2019, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. На 17 юни приключи приемът на заявления по схемите за директни плащания, преходна национална помощ и мерките от Програмата за развитие на селските райони, които са включени в общото заявление за подпомагане.

  Общо 65 474 са кандидатите по схемите и мерките за плащания на площ. Подадени са заявления за над 3.9 млн. хектара земя. По основната Схема за единно подпомагане на площ (СЕПП), участие са заявили над 60 200 земеделци, декларирали 3 870 547 хектара земя.

  За сравнение, за Kампания 2018 общата декларирана площ беше в размер на почти 3.886 млн. ха, заявена от 68 451 земеделски стопани, като само по СЕПП, тя беше 3.843 ха, с 62 464 кандидати. Това показва, че се запазва тенденцията от последните години да намаляват плавно кандидатите, но да се запазва размера на обработваемата земя, което води до извода за осъществяването окрупняване.

  В схемите от сектор „Животновъдство“ се запазва интереса на стопаните към обвързаното с производството подпомагане за млечни крави и месодайни крави под селекционен контрол, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“.

  ДФ „Земеделие“ уведомява кандидатите по схемите за подпомагане на животни за Кампания 2019, че срокът за задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа (80 дни) е от 18 юни до 5 септември 2019 г. включително, а по схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни) – от 18 юни до 25 септември 2019 г. включително.

  Кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си към последния ден за подаването на заявления – 17 юни 2019 г., информират от фонда.

  ДФ "Земеделие" помощ Кампания 2019 заявления

  Оценка на новината

  0