• От 3 юли започва приемът на документи за доилна техника

  От 3 юли започва приемът на документи за доилна техника

  По схемата се възстановяват до 50% от разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е 25 000 лв.

  От 3 юли започва приемът на документи за доилна техника

  От 3-ти до 31-ви юли 2019 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността. Целта на държавната помощ е стимулирането на земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност на стопанствата си, и по-специално - да намалят производствените разходи.

  По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лева, уточняват от фонда. Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

  Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е 2 млн. лева. Половината от средствата, в размер на 1 млн. лева, ще се разпределят за 2019 г. Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

  мляко инвестиции държавен фонд "Земеделие" държавна помощ

  Оценка на новината

  0