• Младите земеделски стопани получиха над 3.47 млн. лева

  Младите земеделски стопани получиха над 3.47 млн. лева

  Подпомагането за Кампания 2018 е под формата на годишно плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ

  Младите земеделски стопани получиха над 3.47 млн. лева

  4137 фермери получиха близо 3.5 млн. лева по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) за Кампания 2018 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“

  Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към годината на първото подаване на заявление по СЕПП, които имат придобити професионални умения в областта на селското стопанство и чието стопанство е  създадено преди не повече от 5 години преди първото заявяване на схемата МЗС.

  Подпомагането за Кампания 2018 е под формата на годишно плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и представлява 50 % от размера на плащането на хектар по СЕПП, уточняват от фонда.

  За сравнение, за Кампания 2017 бяха изплатени 1.42 млн. лева на 3 400 стопани, като плащането представляваше надбавка от 25% от подпомагането на хектар по СЕПП.

  държавен фонд "Земеделие" СЕПП Схема за единно подпомагане на площ Схема за млади земеделски стопани МЗС

  Оценка на новината

  0