• Започват кръстосаните проверки за Кампания 2019

  Започват кръстосаните проверки за Кампания 2019

  Проверките се отнасят за всички фермери, коитоса кандидати за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания.

  Започват кръстосаните проверки за Кампания 2019

  На 8 юли стартират кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2019, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Проверките се отнасят за всички фермери, които кандидатстват за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания.

  Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи (парцели) и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

  В случай, че в подаденото заявление се установи, че има площи, заявени от повече от един земеделски стопанин, Разплащателна агенция изпраща на кандидатите уведомителни писма за установените застъпвания.

  При наличие на над-декларирани площи, на земеделския стопанин се начисляват санкции върху площта, с която е кандидатствал за субсидия.

  Съгласно Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления”.

  ДФ "Земеделие" заявления за директни плащания кръстосани проверки Интегрираната система за администриране и контрол

  Оценка на новината

  0