• Над 3.2 млн. лева се отпускат за имунопрофилактика на животните

  Над 3.2 млн. лева се отпускат за имунопрофилактика на животните

  ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 30 000 лв. по схема „de minimis“ за подпомагане на стопаните, чиито животни са унищожени заради Африканската чума по свинете през 2019 г.

  Над 3.2 млн. лева се отпускат за имунопрофилактика на животните

  Държавен фонд „Земеделие“ гласува предоставянето на над 3.2 млн. лв. за извършени ветеринарни мероприятия през първите 5 месеца на 2019 година. Средствата се отпускат по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“.

  Схемата цели подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите им за задължителни дейности, свързани с гарантирането на здравето на животните и недопускането на заразни болести.

  Отпуснатият бюджет ще се разпредели по направления, както следва: 

  • Имунопрофилактични мероприятия - 1 377 314 лева;
  • Клинични изследвания - 1 050 002 лева;
  • Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания - 447 510 лева;
  • Идентификация на еднокопитни животни и отразяване на данните във ВетИС - 483 лева;
  • Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 373 619 лева;

  Гласуваните средства са част от общия финансов ресурс по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, в размер на 20 млн. лв. за 2019 г.

  Също така, на последното си заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 30 000 лв. по схема „de minimis“ за подпомагане на стопаните, отглеждащи свине за собствени нужди, чиито животни са унищожени заради Африканската чума по свинете през 2019 г.

  Средствата ще се предоставят на собствениците на унищожени животни в трикилометровата предпазна зона. Помощта ще се изплаща на стопаните, чиито животни са включени в изготвен от Българската агенция за безопасност на храните списък. Мярката се налага, тъй като стопаните са отглеждали унищожените животни единствено за лична консумация и свинете не са притежавали задължителната индивидуална идентификация.

  Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта, както и да определи сроковете за прием на заявления.

  ДФ "Земеделие" помощ de minimis свине Африканска чума

  Оценка на новината

  0