• Животновъдите получиха над 23 млн. лева по de minimis

  Животновъдите получиха над 23 млн. лева по de minimis

  Близо 200 стопани, които са подали заявления, ще получат субсидиите си на по-късен етап, след допълнителни административни проверки

  Животновъдите получиха над 23 млн. лева по de minimis

  Държавен фонд „Земеделие“ изплати над 23 млн. лв. (23 085 245 лв.) на животновъдите по държавна помощ de minimis. Финансова подкрепа получиха 13 743 земеделските стопани, които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. През юни Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди за държавната помощ бюджет в размер на 26.3 млн. лв.

  Подпомагането получават регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания за Кампания 2019 г. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за Кампания 2018 г. Фермерите трябва да имат:

  • най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.
  • от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018;
  • минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

        Подпомагането е разпределено както следва:

  • до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;
  • до 40 лв. за бивол до 250-то животно;
  • до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно;
  • до 20 лв. за бивол до 250-то до 500-то животно;
  • до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;
  • до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни. Фермерите следва да имат и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

  При около 200 от подадените заявления субсидиите ще бъдат изплатени на по-късен етап, след извършване на допълнителни административни проверки, уточняват от фонда.

                 

  ДФ "Земеделие" животновъди de minimis държавна помощ Кампания 2019

  Оценка на новината

  0