• Държавен фонд „Земеделие” ще финансира 880 проекта на млади фермери

  Държавен фонд „Земеделие” ще финансира 880 проекта на млади фермери

  Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 хил. евро

  Държавен фонд „Земеделие” ще финансира 880 проекта на млади фермери

  Държавен фонд „Земеделие“ приключи обработката и ще финансира 880 проекта, подадени при втория прием по подмярка “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Те попадат в 100-процентовия бюджет по подмярката, а осигуреното финансиране е в размер на 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 хил. евро, информираха от фонда.

  ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция започва изпращането на писма до всички 880 кандидати, с които ги кани да подпишат договорите си. Техните проекти са получили до 40.36 точки ранкинг и попадат в разпределения 100% бюджет по подмярката.

  Интересът на младите хора към финансовата подкрепа, насочена към създаването или модернизирането на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, е бил огромен, отчетоха от фонда. В рамките на приема през ИСУН са подадени 1837 заявления, с обща стойност на исканата помощ от 45 925 000 евро (89 820 115) лв. От тях са отпаднали 178 проекта поради дублиране на бенефициентите.  

  След като комисия е разгледала оставащите 1659 предложения, от тях са останали 1146 проекта. Всички те са били проверени на място - част от процедурата за оценка на административно съответствие и допустимост. Общата стойност на заявената субсидия за тях е възлизала на 28 650 000 млн. евро (56 033 670 лв.), или 130 % от разпределения бюджет за приема.

  До последния етап – за техническа и финансова оценка, са достигнали 1001 проекта, от които са одобрени 994. В рамките на отпуснатия бюджет по подмярката попадат 880 проекта, които ще получат финансиране.

  Оставащите 114 проекта, оценени с до 16 точки, ще бъдат договорени на по-късен етап. Екипите на земеделското министерство и на Държавен фонд „Земеделие” в момента работят върху изготвяне на нотификация, с която през септември да бъде осигурен допълнителен ресурс за тяхното финансово обезпечаване.

  Всички сключени договори с младите фермери ще бъдат публикувани на интернет страницата на институцията.

  ДФ "Земеделие" финансова подкрепа млад фермер

  Оценка на новината

  0