• До 84 млн. лв. отстъпка от акциза на дизела ще получат земеделците тази година

  До 84 млн. лв. отстъпка от акциза на дизела ще получат земеделците тази година

  Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на индивидуалните годишни квоти на фермерите, информираха от земеделското министерство

  До 84 млн. лв. отстъпка от акциза на дизела ще получат земеделците тази година

  Земеделските стопани ще получат до 84 млн. лв. по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" през 2019 г, информираха от земеделското министерство. Ставката на литър гориво обаче ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

  Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 9 до 27 септември, като документи ще се приемат в общинските служби по земеделие по постоянен адрес или по адрес на управление на юридическите лица.

  Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство" под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван в първичното селскостопанско производство.

  Право на финансова помощ имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. Друго условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване за помощта. През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г.

  Земеделските стопани, отглеждащи животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

  Интересът към държавата помощ, по която се предоставя отстъпка от акциза за горивата, е голям и нараства с всяка изминала година, отчитат от министерството на земеделието. За Кампания 2016 са били подпомогнати 6 716 фермери, за Кампания 2017 финансиране са получили 8250 стопани, а за Кампания 2018 – те са били 9597. От началото на прилагането на схемата до 2018 г. включително, на кандидатите са изплатени общо над 250 млн. лв.

  земеделски производители държавна помощ акциз върху газьола

  Оценка на новината

  0