• Информационната система по агростатистика предоставя резултати от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г.

  Информационната система по агростатистика предоставя резултати от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г.

  Информацията ще даде възможност за адекватно планиране.

  Информационната система по агростатистика предоставя резултати от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г.

  Информационната  система по агростатистика предоставя резултати от преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. в страната.

  От началото на кампанията са събрани данни за около 150 хил. стопанства. От тях за 88 000 стопанства са въведени данни в системата с 1 903 000 ха използвана земеделска площ, 253 000 говеда, 587 000 овце, 116 000 кози. 2 740 от стопаните са участвали в онлайн преброяването, което се проведе в периода от 1 до 18 септември.

  До 18 декември 2020 г. остава да бъдат преброени още близо 49 хил. стопанства. Към момента най-голям е броят на анкетираните стопанства в областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, а относителният дял на въведените в системата стопанства е най-висок в областите Силистра, Ловеч, Бургас, Стара Загора и Смолян. Платформата дава актуална информация за обработените анкетни карти за последните дни, седмици и общо от началото на преброяването, както и за процента на преброените стопанства по области.

  Припомняме, че целта на преброяването е да се получи обобщена картина за броя, типа и размера на земеделските стопанства.

  Фермерите трябва да посочат вида и площта на земеделските култури, броя на отглежданите селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството, какви са другите им доходоносни дейности, ползваните селскостопански машини, използване на оборския тор, сградите за отглеждане на животните. Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне на развитието на Общата селскостопанската политика. Това ще спомогне да се определят насоките за развитие на българското земеделие.

  Информацията ще даде възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС.

  Актуална информация може да получите на следния линк: https://www.agrostat.bg/ISASPublic/Structure в меню Карта.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0