• ДФ „Земеделие” преведе близо 113 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане за Кампания 2020

  ДФ „Земеделие” преведе близо 113 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане за Кампания 2020

  Субсидии са преведени на 54 641 земеделски стопани.

  ДФ „Земеделие” преведе близо 113 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане за Кампания 2020

  ДФ „Земеделие” изплати 112 952 848 лева по Схемата за преразпределително плащане (СПП). Субсидии са преведени на 54 641 земеделски стопани, подали заявление за подпомагане за Кампания 2020.

  Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“.

  Ставката за подпомагане по схемата е увеличена и е в размер на 150,80 лева за един хектар. Тя е определена със Заповед № РД 09-220 от 16.03.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

  За сравнение ставката за подпомагане за Кампания 2019  бе – 137,22 лв. на хектар.

  Схемата за преразпределително плащане предоставя подпомагане за първите до 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  5.00