• Удължава се срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г.

  Удължава се срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г.

  Досега тютюнопроизводителите се регистрираха всяка година до 31 март.

  Удължава се срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г.

  Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, се удължава с един месец срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г.

  За да се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор "Тютюн",  срокът за подаване на документи се удължава до 30 април 2021 г., включително.

  Съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, тютюнопроизводителите се регистрират всяка година до 31 март.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  5.00